Podatki z płatności transgranicznych


Podatek u źródła

2019-08-20 08:45:52https://grantthornton.pl/publikacja/podate...

 

https:Polskie firmy, które kupują usługi od zagranicznych przedsiębiorców, zobligowane są do poboru ryczałtu dochodowego. Podatek u źródła pobierany jest wówczas podczas płatności transgranicznych. Jego wysokość oraz możliwe zwolnienia zależą od odpowiednich ustaw w Polsce, a także umów międzynarodowych między Polską a innymi krajami. W celu wypełnienia potrzebnej dokumentacji niezbędnym świadczeniem jest certyfikat rezydencji. Jest on wydawany przez właściwy organ administracji, który zawiera informacje o miejscu zamieszkania albo siedzibie danej osoby lub przedsiębiorstwa.

 
 

Copyrights by www.hs-tur.pl - 2024