Zmainy w KSH


Dematerializacja akcji

2020-11-10 10:45:09https://www.navigatorcapital.pl/rejestr-ak...

 

https:Od dnia 1 stycznia 2021r., z mocy ustawy podpisanej przez Prezydenta RP, zostanie wprowadzona obowiązkowa dematerializacja akcji. Oznacza to, że wszystkie papiery wartościowe w formie dokumentu będą od tego momentu nieważne, a wspólnicy spółek osobowych i kapitałowych muszą zostać umieszczeni w rejestrze. Nasz dom maklerski oferuje profesjonalne usługi przygotowujące spółki do przejścia z ksiąg na elektroniczny rejestr w wyznaczonym prawem terminie, dokonywanie w nim wszelkich zmian oraz prowadzenia ewidencji zgodnie z wymogami KSH.

 
 

Copyrights by www.hs-tur.pl - 2021