Nowe przepisy o ochronie danych osobowych


rodo ustawa 2018

2018-04-30 15:45:10http://www.croo.com.pl/rodo-wplyw-na-aplik...

 

www.croo.com.plPod koniec maja 2018 roku będziemy świadkiem znaczących zmian dotyczących danych osobowych. Unijna ustawa RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) ma za zadanie ujednolicenie stosowanych do tej pory rozwiązań i dotyczy przede wszystkim osób związanych z e-sklepami, administratorami stron www oraz twórcami aplikacji na urządzenia mobilne. Przepisy te dotyczą przechowywania danych osobowych klientów sklepów i użytkowników aplikacji. Od tej pory wymagane będą m.in. rejestr czynności przetwarzania danych czy opis zabezpieczeń fizycznych, technicznych i organizacyjnych.

 
 

Copyrights by www.hs-tur.pl - 2019